Bigboardy - Exkluzívna reklamná plocha s veľkou účinnosťou. Spolu s osvetlením dodávajú 24 hodinový effekt. Rozmer 9,6 x 3,6 m

Billboardy-Najviac používane reklamné médium pre outdoor reklamu na Slovensku. Cieľovou skupinou sú vodiči aj chodci. Lokalizácia je na dialničných ťahoch cestách I a II triedy, sídliská. Vhodné na masové reklamné kampane, image reklama alebo pre jednotlivé navigácie. rozmer 504 x 238 cm

Megaboardy - Médium, ktoré je vďaka svojim rozmerom, umiestnením reklamnej plochy a kvalitným nasvietením nepriehľadnuteľné. rozmer od 90 m2 do 500 m2

Reklamné steny- Reklamna na stenách rôznych typov budov-panelák, rodinný dom, premostenie, nákupné centra… Prioritne sa používa na dlhodobé imidžové kampane, sekundárne na kratšie produktové kampane. Rozmer od 20 m2 do 600m2


© 2014 Copyright by boardmedia. All rights reserved.