Tvoríme reklamné návrhy na letáky, plagáty, billboardy, vizitky, retušovnie fotografií. Vytvorenie nového loga, ale aj vektorovanie už vytvoreného loga.